Sammarbetskommittén för Alnarpsströmmen har ombildats. Denna webbplats kommer att stängas efter årsskiftet 2015/2016.

Den nya kommittén heter Sydvästskånes grundvattenkommitté. Sydvästskånes grundvattenkommittés webbplats finns på adressen www.ssgk.se