Sammarbetskommittén för Alnarpsströmmen har ombildats. Denna webbplats kommer att stängas vid årsskiftet 2016/2017.

Den nya kommittén heter Sydvästskånes grundvattenkommitté. Sydvästskånes grundvattenkommittés webbplats finns på adressen www.ssgk.se